En plusskunde er en forbrukskunde som i tillegg til vanlig strømforbrukende apparater (lys, ovner, tv, radio osv.) har strømproduserende apparater i huset sitt (f.eks. solcelleanlegg). Anlegget kan ikke være større enn at maksimal innmatet effekt til nettet er 100 kW.

Mesteparten av den strømmen en plusskundes produksjonsanlegg produser brukes til kundens eget behov, men i perioder av året vil produksjonen være så høy og lasten så lav at noe av den produserte strømmen mates tilbake til kundens kraftleverandør, via nettselskapets nett.

Hvilke tekniske krav stiller NTE Nett AS til plusskunders anlegg?

For at plusskunders innmatede produksjon til nettet ikke skal bidra til redusert spenningskvalitet hos andre kunder eller redusert sikkerhet for de som jobber i nettet, stiller NTE Nett AS noen krav til plusskunder og deres plusskundeanlegg. 

 • Det stilles krav om at plusskundeanlegget skal kobles automatisk bort fra nettet dersom det oppstår en strømstans i nettselskapets nett. Anlegget skal da bli liggende utkoblet til normal strømforsyning er opprettet i nettselskapets nett. 
 • For solcelle produksjonsanlegg er det REN-blad 0342 som gir de gjeldendende tekniske retningslinjer for anleggets egenskaper. REN-blad sendes ut ved henvendelse til nettselskapet om dette. 
 • Det installerte utstyret skal være sertifisert etter tysk norm VDE 4105-2011 eller europeisk norm EN 50438:2013. 
 • Ved bruk av enfase inverter, er maks invertereffekt 3,6kW. For effekter over dette må det benyttes 3 fase inverter.
 • Før anlegget installeres skal kundens installatør sende inn melding om dette til nettselskapet. Som vedlegg til meldingen skal det ligge signert egenerklæring med underlag om sertifisering, samt datablad på invertere som er planlagt benyttet.
 • Det er installatøren sitt ansvar å sørge for at anlegget tilfredsstiller de tekniske krav som stilles for at anlegget skal kunne tilknyttes nettet.
 • Anlegget skal stilles inn i henhold til nevnte standarder, REN blad 0342 og i henhold til særkrav satt av nettselskapet og beskrevet i mal for egenerklæringsskjema.

   

Hvordan behandle plusskundesaker som installatør?

Før et plusskundeanlegg kan tilknyttes nettet og spenningssettes, skal det være forhåndsmeldt til NTE Nett AS via en Elsmartmelding. Elsmartmelding bør sendes inn så tidlig som mulig så man slipper at kunden installerer anlegget på taket også får beskjed av nettselskapet om at det ikke kan spenningssettes.

Når nettselskapet mottar Elsmartmeldingen vil vi gjøre analyser for å sjekke at lavspentnettet har kapasitet til å ta imot den aktuelle ønskede produksjon.

Videre stiller vi et krav om at anlegget tilfredsstiller nasjonale og europeiske standarder og at inverter stilles inn i henhold til disse. Alt dette skal installatøren dokumentere med tekst i og vedlegg til innsendt Elsmartmelding.

Det er installatøren sitt ansvar at anlegget som installeres oppfyller de krav nettselskapet stiller.

Så snart nettselskapet har godkjent Elsmartmeldingen kan anlegget installeres og spenningssettes.

Det skal så sendes inn en ferdigmelding når anlegget er spenningssatt og jobben er avsluttet.


Elsmartmelding – Forhåndsmelding

Før anlegget kan spenningssettes og tilknyttes nettet skal installatør ha sendt inn en forhåndsmelding via Elsmart som skal godkjennes av nettselskapet. I meldingen skal installatøren fylle inn informasjon om anlegget etter beste evne. Her er installert effekt [KWp] vesentlig.

Følgende dokumentasjon skal vedlegges meldingen:

 • Signert egenerklæring for installasjon av plusskundeanlegg
 • Certificate of conformity for power generation units (Vedlegg G2 ihht. VDE-AR-N 4105:2011-08)
 • Certificate of conformity of the network and system protection (Vedlegg G3 ihht. VDE-AR-N 4105:2011-08)
 • Eventuelt skal det foreligge konformitetserklæring for EN 50438:2013.
 • Datablad for invertere benyttet 

Egenerklæringsskjema finner du her:

 

For andre spørsmål, ta gjerne kontakt med oss

Epost: post.nett@nte.no 

 

Denne hjemmesiden bruker informasjonskapsler (cookies)

Hvis nettleseren din er satt til å godta informasjonskapsler, vil vi anse dette som at du godtar vår bruk av informasjonskapsler. Les mer

Enig

Generelt om informasjonskapsler

Denne nettsiden bruker cookies (informasjonskapsler). En cookie er en liten datafil som lagres i nettleserens internminne. Den hjelper til med at nettsiden kjenner igjen nettleseren fra gang til gang. Både nettstedet og samarbeidspartnere slik som Altibox og Google kan benytte cookies. Formålet med cookies er blant annet å:

 • registrere og beregne trafikk og bruksmønstre på nettstedet
 • forbedre brukeropplevelsen på nettstedet
 • tilpasse innhold og funksjonalitet på nettstedet
 • utvikle og forbedre nettstedet

En cookie inneholder ingen personlig informasjon, og kan ikke benyttes til å identifisere brukeren. Du kan lese mer om cookies hos Wikipedia.

Det er Lov Om Elektronisk Kommunikasjon (Ekomloven), hvor krav om samtykke fra brukeren nevnes. Nytt i denne loven er § 2-7b som trådte i kraft den 1. juli 2013 : Bruk av informasjonskapsler/cookies.
Denne lyder som følger:

Lagring av opplysninger i brukers kommunikasjonsutstyr, eller å skaffe seg adgang til slike, er ikke tillatt uten at brukeren er informert om hvilke opplysninger som behandles, formålet med behandlingen, hvem som behandler opplysningene, og har samtykket til dette. Første punktum er ikke til hinder for teknisk lagring av eller adgang til opplysninger:

 1. utelukkende for det formål å overføre kommunikasjon i et elektronisk kommunikasjonsnett
 2. som er nødvendig for å levere en informasjonssamfunnstjeneste etter brukerens uttrykkelige forespørsel.

Ved å gå inn på nettstedet www.nte.no samtykker du til at det lagres cookies i din nettleser. Dersom du ikke ønsker at det lagres cookies, kan du enkelt endre innstillingene i nettleseren din.

Hva innebærer de nye bestemmelsene?

I praksis handler det først og fremst om at nettstedene må informere brukerne om bruken av cookies. Informasjonen skal være lett synlig med en gang brukeren kommer inn på nettstedet, enten i form av en lenke i toppteksten, en tekstboks på forsiden eller som en slags sprettopp-dialogboks.

Ifølge Post- og teletilsynet skal informasjonen inneholde opplysninger om hvilke informasjonskapsler som brukes, hvilke opplysninger som behandles, formål og hvem som behandler opplysningene. Dette inkluderer også tredjeparts informasjonskapsler som brukes av for eksempel annonsetjenester, «widgets» fra sosiale nettverkstjenester og eksterne tjenester for trafikkanalyse, slik som Google Analytics.

Så lenge informasjonskravet oppfylles av nettstedet, kreves det ikke noen spesiell funksjonalitet for å gi brukeren mulighet til å samtykke til bruken av cookies. Ifølge Post- og teletilsynet er det rett og slett cookie-innstillingene i nettleseren som er det avgjørende. Brukere som ikke godtar bruken av cookies, må selv endre disse, dersom nettleserens innstillinger er forhåndsinnstilt for aksept.

Bortsett fra bedre mulighet til å få informasjon om nettstedenes bruk av cookies, skal ikke den nye bestemmelsen føre til noen endret opplevelse ved besøk på nettsteder.

Cookies/Informasjonskapsler som brukes på ntenett.no

LENKECOOKIENAVN INFORMASJON
index.php/no/ (gjelder samtlige sider)
.ntenett.no__utma Google Analytics
.ntenett.no__utmb Google Analytics
.ntenett.no__utmc Google Analytics
.ntenett.no__utmz Google Analytics
.linkedin.comlidc LinkedIn
www.linkedin.comL1e LinkedIn
.linkedin.combcookie LinkedIn
www.linkedin.combscookie LinkedIn
kundeweb.nte.noASP.NET_SessionId Session
   - -
   - -
respons.direktinfo.noASP.NET_SessionId Session
pay.ebillett.no_chartbeat_uuniq - -
.ebillett.no__insp_dct - -
.ebillett.no__insp_wid - -
.ebillett.no__insp_slim - -
.ebillett.no__insp_nv - -
.ebillett.no__insp_ref - -
pay.ebillett.no_chartbeat4 - -
 
index.php/no/strompunkt/stromavtaler/innkjopspris/
.youtube.comVISITOR_INFO1_LIVE YouTube
.youtube.comYSC YouTube
.youtube.comPREF YouTube

 

Innlogging