HVORFOR HAR VI NETTLEIE?

Strømnettet er kraftforsyningens veinett. Når du kjøper strøm bruker du nettet for å frakte strømmen fra produksjonsstedet og frem til stikkontakten din. For dette betaler du en nettleie. På samme måte som bilistene betaler veiavgift for å bruke veinettet betaler strømkundene en fraktavgift for å bruke strømnettet.
 

HVEM BESTEMMER NETTLEIEN?

Staten bestemmer hvor stor nettselskapenes inntekt skal være. Myndighetene kontrollerer også at NTE og de andre nettselskapene i landet ikke krever inn mer enn de har rett til. Nettleien er den eneste måten nettselskapene tjener penger på, og myndighetene har gjennom krav om regnskapsrapportering full kontroll på hvor mye penger nettselskapene tar inn. Hver strømkunde må betale for transporten av den kraftmengden som vedkommende tar ut fra nettet.

HVA ER MINDREINNTEKT?

Det hender at NTE et år krever inn mindre nettleie fra kundene sine enn det myndighetene har beregnet, slik at inntekten fra nettleien blir mindre enn den skulle ha vært. Slik mindreinntekt kan NTE i så fall ta inn igjen senere, ved å øke nettleien tilsvarende.

HVA BETYR LAVERE FORBRUK FOR NETTLEIEN?

Det er flere forhold som påvirker nettleien, redusert forbruk, og dermed færre kilowattimer å fordele de totale kostnadene på, er bare en av faktorene. Høy kraftpris og dermed dyrt strømtap (se ovenfor) er et annet forhold, ved siden av linjenettets utstrekning og hvor mange kunder som er tilknyttet nettet.

HVA GÅR NETTLEIEN TIL?

Det koster å drive og vedlikeholde strømnettet. Dette koster betydelig mer i grisgrendte områder med få kunder enn i bystrøk med mindre nett og flere kunder. Nettleien er ditt bidrag for å opprettholde et solid strømnett. Nettet skal være av slik kvalitet at kundene sjelden blir utsatt for strømbrudd.
Nettleien går til å drive nettet på en effektiv og sikker måte, og anvendes på utbygginger og vedlikehold, for eksempel skogrydding, samt kundeservice og administrasjon.
Når strøm fraktes over lange avstander, forsvinner en del av strømmen på veien slik er fysikkens lover. Kostnadene for energitapet i ledningene skal nettselskapene dekke gjennom inntektene fra nettleien. Disse kostnadene bestemmes av størrelsen på energitapet og markedsprisen på kraft. Jo høyere kraftpris, jo dyrere blir det å kjøpe denne erstatningskraften. Dette merkes på nettleien.
NTE og de andre nettselskapene er avhengige av tilknytning til sentralnettet i Norge, som eies og drives av det statlige foretaket Statnett. Dette nettet er hovedveiene i kraftsystemet, som sørger for at det er kraft i ledningene også i områder der kraftproduksjonen er mindre enn forbruket. Nettleien skal også dekke kostnadene for bruk av sentralnettet.
Nettleien skal i tillegg dekke avskrivning av kapitalen som tidligere er investert i nettet. Normal avskrivningstid på nettanlegg er mellom 30 og 35 år. Denne kostnaden innkreves gjennom nettleien.
Myndighetene tillater NTE og de andre nettselskapene å ha en rimelig fortjeneste på nettleien. Dette er nødvendig for å kunne ha midler til å investere i nye nettanlegg når det er behov for å etablere strømforsyning til nye bygninger, og til å fornye gamle nettanlegg når det blir behov for dette.
På toppen av nettleien kommer offentlige avgifter til staten, både forbruksavgift og mva.. For husholdningene i Nord-Trøndelag utgjør statlige avgifter som er knyttet til nettleien ca. 40 % av den totale nettleien:
Forbruksavgiften (tidligere el-avgiften) på 13,13 øre/kWh inkl. mva. (2008) kreves nå etter pålegg fra statlige myndigheter inn sammen med nettleien. Tidligere var forbruksavgiften på strøm en del av kraftprisen.
Sammen med nettleien kreves det også inn 1,0 øre/kWh som går til å finansiere Enova, et statlig foretak som har til formål å drive med enøkarbeid. Dette er penger som nettselskapet betaler videre til Enova.
Staten krever mva. på selve nettleien, på forbruksavgiften og på Enova-avgiften.

Leveringsplikt/ventetariff

Alle nettselskap er gjennom energiloven pålagt å levere kraft til kunder som ikke har avtale med en kraftleverandør. Når kunder uten kraftleveringskontrakt blir tilkoblet nettet vil disse bli lagt på en ventetariff og bli fakturert for kraft av nettselskapet.Prisen baseres på markedskraft der den ukentlige Elspot-områdeprisen danner grunnlaget for prisberegningen. Elspot-områdepris er markedspris for kraft på kraftbørsen Nordpool i det geografiske området hvor kraften tas ut.

Pris de første 6 uker: S + 6,25 øre/kWh inkl. mva
Pris videre framover: S + 25 øre/kWh inkl. mva
S er midlere ukentlig

Elspot-områdepris.
Vi gjør oppmerksom på at dette er en dyr tariff og vi anbefaler at nye kunder snarest oppretter kraftavtale med en av de tilgjengelige kraftleverandørene.


Tilgjengelige kraftleverandører

Måleravlesning

Etter hvert som vi monterer nye AMS-målere vil du slippe å levere måleravlesning.

Når du ikke lenger mottar varsel om avlesing skal du slutte å sende inn måleravlesing. Da henter vi inn avlesningen direkte fra måleren.

Når AMS-utbyggingen er ferdig, 01.01.2019, vil de fleste slippe å sende inn måleravlesing. De som må fortsette er de som har fått fritak for montering av AMS-måler eller som bor i områder uten mobildekning.

Måleravlesning kan leveres på flere måter:

 • Det er enklest å benytte SMS. Har du mobiltelefon kan du kontakte Kundesentret på tlf 741 50740 og bestille måleravlesing via SMS. Når du får påminnelse på SMS er det bare å trykke svar, skrive inn ny målerstand og trykke send.

 • Logg inn på Min side og skriv inn målerstanden.

 • Du kan også ringe tlf 800 34200, og følge anvisningen du får der.

 

Kan jeg søke om kompensasjon etter strømbrudd?

Kunden kan søke om erstattning etter langvarig strømavbrudd. Dette er avbrudd som varer i mer enn 12 timer og beløpet er som følger:

 • Kr. 600 for avbrudd som varer 12 - 24 timer
 • Kr. 1.400 for avbrudd som varer 24 - 48 timer
 • Kr. 2.700 for avbrudd som varer 48 - 72 timer

For avbrudd ut over 72 timer gis det et tillegg på kr. 1.300 for hver nye påbegynte tjuefiretimers periode avbruddet varer.

Mer info og søknadsskjema finner du her
 

Vi endrer våre faktureringsrutiner

Med virkning fra 1. mai 2014, endrer vi våre faktureringsrutiner på strøm og nettleie for deg med e-faktura og avlesning annenhver måned.

Endringen medfører at du går over til månedlig avlesning og fakturering. Årsaken er forenkling av våre rutiner, samt gode tilbakemeldinger fra kunder som allerede betaler for månedlig forbruk.

For deg som kunde betyr endringen at forbruket må meldes inn månedlig, du får større kontroll og mer forutsigbar strømfaktura.

Skulle du likevel ønske avlesning og fakturering annenhver måned, er alternativet papirfaktura. Ta i så fall kontakt med oss via Min Side på ntenett.no eller nte.no. Hvis vi ikke hører fra deg, gjennomføres endringen automatisk.

Denne hjemmesiden bruker informasjonskapsler (cookies)

Hvis nettleseren din er satt til å godta informasjonskapsler, vil vi anse dette som at du godtar vår bruk av informasjonskapsler. Les mer

Enig

Generelt om informasjonskapsler

Denne nettsiden bruker cookies (informasjonskapsler). En cookie er en liten datafil som lagres i nettleserens internminne. Den hjelper til med at nettsiden kjenner igjen nettleseren fra gang til gang. Både nettstedet og samarbeidspartnere slik som Altibox og Google kan benytte cookies. Formålet med cookies er blant annet å:

 • registrere og beregne trafikk og bruksmønstre på nettstedet
 • forbedre brukeropplevelsen på nettstedet
 • tilpasse innhold og funksjonalitet på nettstedet
 • utvikle og forbedre nettstedet

En cookie inneholder ingen personlig informasjon, og kan ikke benyttes til å identifisere brukeren. Du kan lese mer om cookies hos Wikipedia.

Det er Lov Om Elektronisk Kommunikasjon (Ekomloven), hvor krav om samtykke fra brukeren nevnes. Nytt i denne loven er § 2-7b som trådte i kraft den 1. juli 2013 : Bruk av informasjonskapsler/cookies.
Denne lyder som følger:

Lagring av opplysninger i brukers kommunikasjonsutstyr, eller å skaffe seg adgang til slike, er ikke tillatt uten at brukeren er informert om hvilke opplysninger som behandles, formålet med behandlingen, hvem som behandler opplysningene, og har samtykket til dette. Første punktum er ikke til hinder for teknisk lagring av eller adgang til opplysninger:

 1. utelukkende for det formål å overføre kommunikasjon i et elektronisk kommunikasjonsnett
 2. som er nødvendig for å levere en informasjonssamfunnstjeneste etter brukerens uttrykkelige forespørsel.

Ved å gå inn på nettstedet www.nte.no samtykker du til at det lagres cookies i din nettleser. Dersom du ikke ønsker at det lagres cookies, kan du enkelt endre innstillingene i nettleseren din.

Hva innebærer de nye bestemmelsene?

I praksis handler det først og fremst om at nettstedene må informere brukerne om bruken av cookies. Informasjonen skal være lett synlig med en gang brukeren kommer inn på nettstedet, enten i form av en lenke i toppteksten, en tekstboks på forsiden eller som en slags sprettopp-dialogboks.

Ifølge Post- og teletilsynet skal informasjonen inneholde opplysninger om hvilke informasjonskapsler som brukes, hvilke opplysninger som behandles, formål og hvem som behandler opplysningene. Dette inkluderer også tredjeparts informasjonskapsler som brukes av for eksempel annonsetjenester, «widgets» fra sosiale nettverkstjenester og eksterne tjenester for trafikkanalyse, slik som Google Analytics.

Så lenge informasjonskravet oppfylles av nettstedet, kreves det ikke noen spesiell funksjonalitet for å gi brukeren mulighet til å samtykke til bruken av cookies. Ifølge Post- og teletilsynet er det rett og slett cookie-innstillingene i nettleseren som er det avgjørende. Brukere som ikke godtar bruken av cookies, må selv endre disse, dersom nettleserens innstillinger er forhåndsinnstilt for aksept.

Bortsett fra bedre mulighet til å få informasjon om nettstedenes bruk av cookies, skal ikke den nye bestemmelsen føre til noen endret opplevelse ved besøk på nettsteder.

Cookies/Informasjonskapsler som brukes på ntenett.no

LENKECOOKIENAVN INFORMASJON
index.php/no/ (gjelder samtlige sider)
.ntenett.no__utma Google Analytics
.ntenett.no__utmb Google Analytics
.ntenett.no__utmc Google Analytics
.ntenett.no__utmz Google Analytics
.linkedin.comlidc LinkedIn
www.linkedin.comL1e LinkedIn
.linkedin.combcookie LinkedIn
www.linkedin.combscookie LinkedIn
kundeweb.nte.noASP.NET_SessionId Session
   - -
   - -
respons.direktinfo.noASP.NET_SessionId Session
pay.ebillett.no_chartbeat_uuniq - -
.ebillett.no__insp_dct - -
.ebillett.no__insp_wid - -
.ebillett.no__insp_slim - -
.ebillett.no__insp_nv - -
.ebillett.no__insp_ref - -
pay.ebillett.no_chartbeat4 - -
 
index.php/no/strompunkt/stromavtaler/innkjopspris/
.youtube.comVISITOR_INFO1_LIVE YouTube
.youtube.comYSC YouTube
.youtube.comPREF YouTube

 

Innlogging