Hjemmel og Formål

NTE Nett AS sin praksis for beregning av anleggsbidrag er utarbeidet på grunnlag av Norges vassdrags-ogenergidirektorat(NVE) sin forskrift av 11.mars 1999 nr.302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer (kontrollforskriften) der § 17-5 omhandler anleggsbidrag, samt de generelle tilknytningsvilkårene for henholdsvis privatkunder og næringskunder.

Ett formål med anleggsbidraget er å synliggjøre kostnadene ved en ny tilknytning eller forsterkning. Nettselskapene kan etter § 17-5 kreve at kunden(e) som utløser nye nettilknytninger eller forsterkninger i eksisterende nett selv må dekke inntil 100 % av de nødvendige anleggskostnadene. Kostnadsoverslaget av anleggskostnadene er viktig for at kunden skal kunne vurdere nettilknytning opp mot alternative tiltak. I henhold til informasjonsplikten plikter nettselskapet å spesifisere beregningsgrunnlaget for anleggskostnadene på en slik måte at kunden i samråd med sakkyndig kan ta stilling til om rimeligheten i kostnadsoverslaget. Dersom kunden godtar vilkårene er nettselskapet i henhold til leveringsplikten og tilknytningsplikten pålagt å knytte kunden til nettet.

Et annet formål med anleggsbidraget er å fordele kostnadene mellom kunden som utløser investeringen og nettselskapets øvrige kunder. Hovedprinsippet er at investeringer i nettet som utløses av en kunde, betales av kunden som utløser investeringen. De deler av anleggsbidraget som kunden ikke dekker selv, men som dekkes av nettselskapet, blir dekket gjennom høyere nettleie fra nettselskapets kunder.

 

Mer informasjon om anleggsbidrag finnes på NVE sine nettsider.

 

Bruk av anleggsbidrag i NTE Nett AS

Anleggsbidraget benyttes dersom nødvendige endringer i nettet er initiert av kunde og beregnes ut fra kostnadene som følger av kundens behov. Den enkelte kunde må henvende seg til NTE Nett AS for tilknytning av ny bolig, fritidsbolig eller næringsvirksomhet eller ved behov for økt kapasitet i eksisterende anlegg. For å dekke anleggskostnadene ved nye nettilknytninger eller ved forsterkning av nettet til eksisterende kunder, beregner NTE Nett AS etter § 17-5 i kontrollforskriftenet anleggsbidrag.

 

Kontakt

Kunder som ønsker å komme i kontakt med NTE Nett AS vedrørende tilkobling av nye eller forsterkninger av eksisterende anlegg kan ta kontakt på post.nett@nte.no eller telefon 74150740.

 

Informasjonsplikt

Før kunden tar den endelige avgjørelsen om tilknytning og aksepterer tilknytningsvilkårene, skal NTE Nett AS informere kunden om hjemmelsgrunnlaget for innkreving av anleggsbidrag, og om beregningsgrunnlaget for anleggsbidraget.

Kunder som ønsker mer detaljert informasjon om kostnadene som ligger til grunn for beregning av anleggsbidraget kan be NTE Nett AS om dette.

Kunden skal så fremt det lar seg gjøre, holdes oppdatert på vesentlige endringer i anleggskostnader.

 

Beregning av anleggsbidrag

Ved henvendelse til NTE Nett AS om ny tilknytning eller forsterkninger i eksisterende nett, gjøres det et kostnadsoverslag på anleggskostnader og hvor stort et eventuelt anleggsbidrag vil bli. 

NTE Nett AS gir et bunnfradrag på 10 000,-, både for forsterkninger i nettet grunnet effektøkninger og tilknytning av nye forbruksanlegg. Det gis et bunnfradraget per tilknytningspunkt. Ved utbygging av bolig- eller hyttefelt gis et likt antall bunnfradrag som antall tilknytningsklare boliger eller hytter. Der det ikke er tilknytningsklare boliger eller hytter gis ett bunnfradrag for hvert felt som bygges ut. Det gis ikke bunnfradrag for midlertidige anlegg.

Anleggskostnader og anleggsbidrag beregnes ut fra nødvendige kostnader ved tilknytningen eller forsterkningen som følger av kundens tilknytning til nettet. Med andre ord skal kostnader i kundespesifikke anlegg inngå i anleggsbidraget. Eventuelle kostnader i anlegget som andre av NTE Nett AS sine nettkunder har nytte av skal ikke inngå i anleggsbidraget. NVE har utarbeidet retningslinjer på hvordan kostnadene skal fordeles i slike tilfeller.

Dersom et prosjekt fører til framskyndet reinvestering i eksisterende nettanlegg vil merkostnaden av dette inkluderes i beregning av anleggsbidraget. Disse kostnadene kalles fremskyndingskostnader. Fremskyndingskostnader er kostnader ved å gjøre endringer (reinvesteringer) i nettet på et tidligere tidspunkt enn ellers nødvendig, det vil si, før nettanleggets levetid utgår. Teknisk levetid legges til grunn ved beregning av framskyndingskostnader. Anleggsbidraget skal ikke inkludere kostnader til materiell og arbeidskraft som forlenger nettanleggets levetid (kalt reinvesteringskostnader).

Anleggsbidraget beregnes ut fra NTE Nett AS sin standard for bygging av nett. Dersom kunden ønsker fordyrende løsninger utover standard, må kunden dekke alle merkostnadene med dette.

Kostnadsoverslaget gjelder i 3 måneder fra kunden mottar det, og det er opp til kunden å avgjøre om han/hun ønsker at arbeidet skal gjennomføres. Når anleggsbidraget er akseptert og betalt må det påregnes om lag 3–5 uker til planlegging og prosjektering, samt 10–12 ukers leveringstid på materiell før anleggsstart.

 

Etterkalkyle

Når anlegget er ferdigstilt blir anleggskostnad etterkalkulert for å finne faktisk påløpt kostnad i prosjektet. Ved avvik på mer enn kr 1 000,- vil anleggsbidragssummen i kostnadsoverslaget bli beregnet på nytt og eventuell differanse bli utbetalt eller fakturert.

 

Flytdiagram:

 

 

 

 

 

 

 

Denne hjemmesiden bruker informasjonskapsler (cookies)

Hvis nettleseren din er satt til å godta informasjonskapsler, vil vi anse dette som at du godtar vår bruk av informasjonskapsler. Les mer

Enig

Generelt om informasjonskapsler

Denne nettsiden bruker cookies (informasjonskapsler). En cookie er en liten datafil som lagres i nettleserens internminne. Den hjelper til med at nettsiden kjenner igjen nettleseren fra gang til gang. Både nettstedet og samarbeidspartnere slik som Altibox og Google kan benytte cookies. Formålet med cookies er blant annet å:

  • registrere og beregne trafikk og bruksmønstre på nettstedet
  • forbedre brukeropplevelsen på nettstedet
  • tilpasse innhold og funksjonalitet på nettstedet
  • utvikle og forbedre nettstedet

En cookie inneholder ingen personlig informasjon, og kan ikke benyttes til å identifisere brukeren. Du kan lese mer om cookies hos Wikipedia.

Det er Lov Om Elektronisk Kommunikasjon (Ekomloven), hvor krav om samtykke fra brukeren nevnes. Nytt i denne loven er § 2-7b som trådte i kraft den 1. juli 2013 : Bruk av informasjonskapsler/cookies.
Denne lyder som følger:

Lagring av opplysninger i brukers kommunikasjonsutstyr, eller å skaffe seg adgang til slike, er ikke tillatt uten at brukeren er informert om hvilke opplysninger som behandles, formålet med behandlingen, hvem som behandler opplysningene, og har samtykket til dette. Første punktum er ikke til hinder for teknisk lagring av eller adgang til opplysninger:

  1. utelukkende for det formål å overføre kommunikasjon i et elektronisk kommunikasjonsnett
  2. som er nødvendig for å levere en informasjonssamfunnstjeneste etter brukerens uttrykkelige forespørsel.

Ved å gå inn på nettstedet www.nte.no samtykker du til at det lagres cookies i din nettleser. Dersom du ikke ønsker at det lagres cookies, kan du enkelt endre innstillingene i nettleseren din.

Hva innebærer de nye bestemmelsene?

I praksis handler det først og fremst om at nettstedene må informere brukerne om bruken av cookies. Informasjonen skal være lett synlig med en gang brukeren kommer inn på nettstedet, enten i form av en lenke i toppteksten, en tekstboks på forsiden eller som en slags sprettopp-dialogboks.

Ifølge Post- og teletilsynet skal informasjonen inneholde opplysninger om hvilke informasjonskapsler som brukes, hvilke opplysninger som behandles, formål og hvem som behandler opplysningene. Dette inkluderer også tredjeparts informasjonskapsler som brukes av for eksempel annonsetjenester, «widgets» fra sosiale nettverkstjenester og eksterne tjenester for trafikkanalyse, slik som Google Analytics.

Så lenge informasjonskravet oppfylles av nettstedet, kreves det ikke noen spesiell funksjonalitet for å gi brukeren mulighet til å samtykke til bruken av cookies. Ifølge Post- og teletilsynet er det rett og slett cookie-innstillingene i nettleseren som er det avgjørende. Brukere som ikke godtar bruken av cookies, må selv endre disse, dersom nettleserens innstillinger er forhåndsinnstilt for aksept.

Bortsett fra bedre mulighet til å få informasjon om nettstedenes bruk av cookies, skal ikke den nye bestemmelsen føre til noen endret opplevelse ved besøk på nettsteder.

Cookies/Informasjonskapsler som brukes på ntenett.no

LENKECOOKIENAVN INFORMASJON
index.php/no/ (gjelder samtlige sider)
.ntenett.no__utma Google Analytics
.ntenett.no__utmb Google Analytics
.ntenett.no__utmc Google Analytics
.ntenett.no__utmz Google Analytics
.linkedin.comlidc LinkedIn
www.linkedin.comL1e LinkedIn
.linkedin.combcookie LinkedIn
www.linkedin.combscookie LinkedIn
kundeweb.nte.noASP.NET_SessionId Session
   - -
   - -
respons.direktinfo.noASP.NET_SessionId Session
pay.ebillett.no_chartbeat_uuniq - -
.ebillett.no__insp_dct - -
.ebillett.no__insp_wid - -
.ebillett.no__insp_slim - -
.ebillett.no__insp_nv - -
.ebillett.no__insp_ref - -
pay.ebillett.no_chartbeat4 - -
 
index.php/no/strompunkt/stromavtaler/innkjopspris/
.youtube.comVISITOR_INFO1_LIVE YouTube
.youtube.comYSC YouTube
.youtube.comPREF YouTube

 

Innlogging