Tilknytning og anleggsbidrag

Tilknytning av nye elektriske anlegg for bolig, fritidsbolig og næring skal utføres av godkjent installatør eller våre montører. 

Viktig informasjonTilknytning av ny bolig eller fritidsbolig

Det er installatøren eller utbyggeren som søker om dette hos nettselskapet. Det er viktig at installatør eller utbygger tar kontakt med oss så tidlig som mulig. Vi anbefaler at dette gjøres i budsjettprosessen, altså lenge før byggestart. Vi må finne ut om det er nok kapasitet i det eksisterende strømnettet. Dersom det ikke er kapasitet, må det gjøres en vurdering av hva utbyggingen eller oppgraderingen vil koste. Byggherren vil da få tilsendt tilbud om oppgradering og må betale hele eller deler av kostnaden. 

Anleggsbidrag

I de tilfeller det ikke finnes noe eksisterende strømnett i nærheten, eller at det ikke er nok kapasitet i strømnettet,  må strømnettet oppgraderes. I begge tilfeller vil det påløpe kostnader for nettselskapet. Denne kostnaden kaller vi anleggsbidrag.

Anleggsbidrag skal synliggjøre NTE Nett sine kostnader med å tilføre strøm til bygget. I de tilfeller det er nok kapasitet i nærheten vil utbyggingskostnadene (anleggsbidraget) bli lavere enn om det ikke finnes strømnett i nærheten og nytt nett må bygges. 

Ved nytilknytninger og forsterkninger har myndighetene bestemt at kundene må dekke utbyggingskostnadene.  

Denne hjemmesiden bruker informasjonskapsler (cookies)

Hvis nettleseren din er satt til å godta informasjonskapsler, vil vi anse dette som at du godtar vår bruk av informasjonskapsler. Les mer